Troels Olivero og GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 tabte sagen forside

Support til Netavisen webdane

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Klager: NN
Indklagede:( Troels Olivero )
GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864
Vesterlundvej 15
2730 Herlev

Klageemne:
Annullation af auktionskøb af to brilliantringe
efter klagerens modtagelse af hammerslagsmail
Spørgsmål om der er indgået bindende aftale og
klagerens beføjelser, såfremt dette er tilfældet


Nævnets sagkyndige:
Morten Engler, formand
Kirsten Nielsen
Lars Quistgaard Bay
Camilla Hersom
Ebbe LauritzenSAGSFREMSTILLING:
Aftalen vedrører: Internetauktionskøb af to brilliantringe
hos Gauguin.dk
. Købsdato: 21. december 2005.
Pris: 550 kr. og 500 kr. der ikke blev betalt pga. annullartionen.
Reklameret til sælgeren: Klagerens advokat gjorde indsigelser den 21. december 2005 og den 8. febuar 2006.
Reklamationens indhold og forløb:
Den 21. december 2005 klageren modtog hammerslag
angående de to omhandlede brillantringe. Samme dag blev ringet
op af indkalgede ( Troels Olivero ), der oplyste at købet desværre var annulleret
under henvisning til, at der var en fejl, at de to katalognumre
havde været sat på auktion. Klageren protesterede heroverfor,
hvorefter indklagede ( Troels Olivero ) yderligere begrundede annullationen med, at man var
berettigrt hertil ifølge egne auktionsvilkårs § 1, hvorefter indklagede ( Troels Olivero )
mente at kunne afvise at udlevere ringene til klageren under henvisning til,
at der ikke var givet minimumsbud. Korrespondance mellem indklagede ( Troels Olivero ) og
klagerens advokat førte ikke til en løsning.

PARTERNES KRAV:
Klager: Pengene tilbage.
Indklagede ( Troels Olivero ): Afvisning.

SAGENS BEHANDLING VED FORBRUGERSTYRELSEN:
Klager:Klageren ønsker at ringene udleveret mod betaling af i alt 1050 kr.
eller såfremt dette ikke er muligt erstatning som ønskes fastsat til 6.000 kr. ud fra indklagedes (Troels Olivero) vurdering af
ringene henholdsvis 3.000 kr. pr. styk. Disse vurderingsoplysninger
er oplyst af klageren og er ikke bestridt af indklagede.
Indklagede (Troels Olivero): Indklagede fastholder sin ret
til, i medfør af ovennævnte § 1, at annullere handlen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Da klageren ikke fik leveret de aftalte brilliantringe, findes klageren
at være berettiget til erstatning. Erstatningskravet er opgjort på baggrund
af indklagedes ( Troels Olivero ) vurdering af ringene. Indklagede ( Troels Olivero )
her ikke efterfølgende bestridt denne afgørelse, der således lægges til grund.
Erstatningens størrelse fastsættes i medfør af købelovens § 25, hvorfra det
fremgår, at den i mangel af bevis for, at anden skade er lidt, skal fastsætte
til det beløb, hvormed prisen for genstande af samme art og godhed, som de solgte
på leveringstidspunket overstiger købesummen. Erstatningen udgør derfor differencen
mellem købesummen (1.050 kr. + 25 % heraf i auktionsomkostninger, 262,50 kr. i alt 1312,50 kr. )
og vurderingen ( 6.000 kr. )idet det dog santidig skal tages i betratning, at klageren
ikke har haft udgifter til salær i alt 4.687,50 kr.

Indklagede ( Troels Olivero ) skal endvidere betale et beløb til Forbrugerstyrelsen for
styrelsen udgifter til sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. forbrugerklagelovens
§ 17, sty. 1. Beløbet fastsættes i medfør af bekendgørelse nr. 1110 af den 12. december 2003
om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet til 4.000 kr., jf bekendgørelsens § 2, stk. 1 og stk. 2 nr. 2

Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 150 kr. klageren, jf § 16, stk 1, i forbrugerklageloven.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE

Indklagede, ( Troels Olivero ) Gauguin.dk, skal inden 30 dage fra dato betale i alt 4.687,50 kr. til klageren
Indklagede ( Troels Olivero ) skal endvidere i sagsomkostninger til Forbrugerstyrelsen betale 4.000 kr.,
der skal betales inden 30 dage efter datoen for udsendelse af Forbrugerstyrelsen opkrævning af beløbet.


TROELS OLIVERO OG GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 TABTE SAGEN OG 8.687,50 kr.