Support til Netavisen webdane forside

Support til Netavisen webdane

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Klager: BB
Indklagede:( Troels Olivero )
GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 nu
Administrationsselskabet af 3. marts 2001 aps
Henningsens Alle 3
2900 Hellerup
CVR.: 25934865

Klageemne:
Køb af ring på internetauktion.Spørgsmål om fortry-
delseret i henhold til forbrugeraftaleloven.
Spørgsmål om mangler og om ringens vurdering er
for høj.

Nævnets sagkyndige:
Bodil Ruberg, formand
Benny Winther
Kirsten Nielsen
Claus Petter Busch
Henriette Skaastrup

SAGSFREMSTILLING:
Aftalen vedrører:Køb af rubinring med brillianter.
Købsdato: 27. januar 2007
Leveringsdato: 29. januar 2007.
Pris: 31.250 (incl. salær 6.250 kr.)
Reklameret til sælgeren: 9. februar 2207.

Reklamationens indhold og forløb:
Klageren købte en rubinring på indklagedes ( Troels Olivero ) netauktion den 27. januar 2007.
Den 29. januar 2007 mødte klageren op hos indklagede ( Troels Olivero ) og blev bedt om at
skrive under på, at ringen var blevet udleveret.
Efterfølgende blev klageren opmærksom på kvaliteten af stenene og ringen som heldhed og fik
ringen vurderet af forskellige smykke-eksperter. Klageren fik her oplyst, at klarheden af diaman-
terne og værdien ikke modsvarede den vurdering, som indklagede ( Troels Olivero ) havde
lagt til grund for genfremstillingsprisen (220.000,00 kr.) på ringen
Den 9. februar 2007 mødte klageren igen op hos indklagede ( Troels Olivero ) for at returnere ringen,
men blev afvist. Klageren skrev samme dag en e-mail til indklagede (Troels Olivero ), hvori klageren
gjorde gældende, at hun havde krav på at fortryde købet. Indklagede ( Troels Olivero ) oplyste hertil,
at aftalegrundlaget for købet var ved udlevering fra det showroom, hvor varen var købt. Indklagede oplyste
endvidere, at efter betalingen og afhentningen af varen var slagte afslutte, og at der ikke herefter ville
være købelovens regler, der var gældende. Indklagede ( Troels Olivero ) afviste, at der skulle være en
værdiforringelse i henhold til varens beskrivelse
Klageformular modtaget i Forbrugerstyrelsen: 19. februar 2007

PARTERNES KRAV.: Klager: Klageren ønsker at fortryde købet. Klageren anfører endvidere, at ringen ikke har den
værdi, som indklagede ( Troels Olivero ) har vurderet ringen til ( 220.000,00 kr. ).
Indklagede:( Troels Olivero ) Afvisning. Indklagede ( Troels Olivero ) oplyser at al handel
foregår fra fast forretningssted, hvilket er årsagen til, at indklagede ( Troels Olivero ) har showroom
fordelt i landet. Indklagede ( Troels Olivero ) anfører, at indklagede ( Troels Olivero ) kun udleverer
auktionsvare, såfremt man møder op eller lader en anden person optræde på ens vegne. Indklagede ( Troels Olivero )
oplyser, at handlen er endelig, når man underskriver, at varen er undersøgt samt personalet hos
indklagede ( Troels Olivero ) på køberens egen opfordring, har indformeret køberen om varen.
Indklagede ( Troels Olivero ) henviser i øvrigt til justitsministeret redegørelse om auktioner på internettet.


NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Det er uden betydning, at indklagede ( Troels Olivero ) i auktionsbetingelserne, som klageren
skulle acceptere, da hun blev oprettet som kunde, og i hammerslagsmail oplyste, at "aftalegrundlaget
for dit køb er med udlevering fra fast forretingssted" Såfremt indklagede ønsker at sælge sine varer
fra fast forretningssted, hvor kunderne har en reel mulighed for at undersøge varene, inden en
købsaftale indgås, må indklagedes ( Troels Oliveros ) virksomhed indrettes i overensstemmelse hermed


Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE

Indklagede, Administrationsselskabet af 3. marts 2001 (læs.: Troels Olivero ) skal inden 30 dage fra dato
til klageren BB, betale 31.250 kr. samt rente heraf efter renteloven fra den 6. april 2007, til betalingen
sker mod udlevering af rubinringen.
Indklagede ( Troels Olivero ) skal endvidere i sagomkostninger til forbrugerstyrelsen betale 4.000 kr.
der skal betales 30 dage efter datoen for udsendelse af Forbrugerstyrelsen opkrævning af beløbet,TROELS OLIVERO OG GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864TABTE SAGEN OG 35.400,50 kr. + renter