Troels Olivero og GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 tabte sagen forside

Support til Netavisen webdane

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Klager: Lasse C, 2791 Dragør

Indklagede .:( Troels Olivero ) med flere
GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 og
Administrationsselskabet af 3. marts 2001 aps
Henningsens Alle 3
2900 Hellerup
CVR.: 25934865


Klageemne:
Køb af spisestue på netauktion Gauguin.dk. Møblerne ikke leveret

Nævnets sagkyndige:
Morten Engler, formand
Rut Jørgensen
Kaj Lykke Jensen
Povl Peter Andersen
Christoffer Susè

SAGSFREMSTILLING:
Aftalen vedrører:Køb af spisestue i eg med ni historiske stole fra slut 1800-tallet
Købsdato: 5. oktober 2006
Leveringsdato: Varen er ikke leveret.
Pris: 8.000 kr. plus transport okostninger 562,50.
Reklameret til sælgeren: 15. novenber 2206, 21 november og flere gange ringet
til telefon, der blot gik på telefonsvarer.

Reklamationens indhold og forløb:

Klageren bød den 5. oktober 2006 på varen via indklagede`s ( Troels Olivero`s ) hjemmeside
www.gauguin.dk, og fik samme dag hammerslag på møblerne.

Den 9. oktober 2006 betalte klageren for møblerne via en kontooverførelse

Den 11. oktober 2006 indgik klageren aftale med et transportfirma om transport af møblerne

Den 15. november 2006 ringede klageren til indklagede 2, som oplyste, at han nok skulle
udlevere varen til transportfirmaet

Den 21. november 2006 ringede klageren igen til indklagede 2, som igen oplyste, at han nok
skulle udlevere varen til transportfirmaet

Den 27. november 2006 2006 ringede klageren igen til indklagede, men indklagedes telefon gik
på telefonsvarer med det samme

Den 27. november rykkede klageren indklagede 3 for at få udleveret tingene.

Den 4. december 2006 og 12. december ringede klageren igen til indklagede 2, men kunne ikke
få kontakt og lagede derfor en besked på indklagede 2`s telefonsvarer

Den 6. december 2006 rykke klageren igen indklagede 3, og bad om hjælp til at få løst problemet,
da klageren forsat ikke havde fået sine møbler og nu havde erfaret at afdelingen i Århus var
gået lukket.

Den 9. januar 2007 svarede indklagede 3, at han godt kunne forstå den ærlige situation, som klageren
og indklagede 3 og 100 andre stod i, idet indklagede 2 nu var gået fallit. Indklagede 3 henviste
auktionsbetingelserne § 3.

Klageformular modtaget i Forbrugerstyrelsen: 18. januar 2007

PARTERNES KRAV.: Klager: Pengene tilbage, da møblerne ikke er leveret som aftalt
Indklagede 1 ( Troels Olivero ) Har oplyst, at der må foreligge en misforståelse.Da det ikke er ham

der har solgt møblerne, jf. § 3 i auktionsbetingelserne.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Nævnet finder, at der foreligger et fjernsalg omfatte af reglerne i forbrugeraftaleloven, herunder
forbrugeraftale lovens § 24, stk 1, hvorefter den erhverdrivende, skal levere sin ydelse senest 30 dage
efter den dag, forbrugereb afgav sin bestiling. Undlader den erhverdrivende dette, kan forbrugeren
hæve aftalen, jf. § 24, stk 2.
Da de indklagede ( Troels Oliver m.fl) ikke leverede varen senest 30 dage efter klagerens bestilling,
er klageren krav om ophævelse af købet berettiget

I overensstemmelse med flertallet opfattelse træffer nævnet herefter følgende
AFGØRELSE Indklagede (Troels Olivero m.fl ), skal inden 30 dage fra dato, in solidum, til klageren, betale 8.000 kr.
samt rente heraf efter rentelovens fra den 11. januar 2008, til betalig sker.

De indklagede (Troels Olivero m.fl ) skal endvidere i sagomkostninger til Forbrugerstyrelsen,
in solidum, betale 4.000 kr., der skal betales 30 dage efter datoen for udsendelse af Forbrugerstyrelsen
opkrævning af beløbet, jf. forbrugerklagelovens § 17, stk.1 sammenholdt med § 2 i bekendtgørelsense
om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 150 kr. til klageren.TROELS OLIVERO OG GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 TABTE SAGEN OG MINDST 12.000,00 kr.

....klageren, fik aldrig sine penge, idet Troels Olivero m.fl kort efter lod deres selskaber gå konkurs


PeakCounter Light