forside

Support til Netavisen webdane

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Klager: Leif, 8410 Rønde

Indklagede .:( Troels Olivero )
og
GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 og
Administrationsselskabet af 3. marts 2001 aps
Henningsens Alle 3
2900 Hellerup
CVR.: 25934865


Klageemne:
Køb af ring via internetauktion. Spørgsmål om fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven.

Nævnets sammensætning:
Bodil Ruberg, formand
Claus B. Mikkelsen
Lars Clark
Jette Kammer Jensen
Lars Quistgaard Bay

SAGSFREMSTILLING:
Aftalen vedrører:Køb af 1.54 ct. prinsesse sleben diamantring
Købsdato: 23. april 2007
Leveringsdato: 25.april 2007
Pris: 9.750 kr.
Reklameret til sælgeren: 25.april 2007

Reklamationens indhold og forløb:

Klageren købte en diamantring på indklagedes ( Troels Olivero ) netauktion den 23. april 2007.

Den 5. april 2007 modtog klageren ringen, men ringen var ikke, hvad klageren forventede
og kontaktede telefonisk indklagede ( Troels Olivero ) og oplyste, at han ønskede at gøre
brug af sin fortrydelsret, hvilket indklagede ( Troels Olivero ) afviste. Klageren sendte herefter
en mail til indklagede (Troels Olivero), hvori klageren oplyste, at han returnerede ringen samme dag.

Den 30. aril 2007 modtag klageren ringen retur, idet indklagede ( troels Olivero ) ikke ville modtage
ringen. ( red.: "Hvor barnlig kan man være ?)

Klageformular modtaget i Forbrugerstyrelsen: 30.april 2007

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSE.:

Klager: Klageren ønsker at fortryde købet. Klagerne oplyser, at der er klare retningslinjer ved
køb af varer igennem (internet) auktionshusene. Klageren henviser til, at hvis man ikke er tilfreds
med den vare, man har købt, har man 14 dages returret. Klageren anfører, at når indklagede ( Troels Olivero )
laver sine egne regler og ikke vil modtage den returnerede vare er man lost. Klageren oplyser, at han har
handlet ved lauritz.com og Bruun Rasmussen ca. 50 gange, og hvis man ikke er tilfreds med den vare, som
man har købt, så kan man returnere varen inden for 14 dage og modtager sine penge inden for 30 dage, og
klageren oplyser, at han aldrig har haft probelmer med de nævnte internetauktionshuse

Indklagede:( Troels Olivero ) Afvisning. Indklagede ( Troels Olivero ) oplyser, at ifølge deres
forretningsbetinglser foregår al handel fra fast forretningssted, hvilke er årsagen til, at indklagede
har showrooms fordelt i landet. Indklagede ( Troels Olivero ) anfører, at indklagede kun udlevere auktionsvarer,
såfremt man møder op eller lader en anden person optræde på ens vegne herunder anmoder indklagede om at
overdrage varen til forsendelse/transport. Når varen forlader det faste forretningssted, er handlen endelig,
og der er ikke længere fortrydelsesret.

SAGENS BEHANDLING VED FORBRUGERSTYRELSEN:

Sekretariatet har i to omgange forsøgt at forlige sagen ved at fremsende principielle afgørelser
til indklagede (red.: den fattesvage Troels Olivero ) uden held

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Nævnet lægger til grund, at indklagedes hjemmeside er indrettet således, at varerne udbydes til
salg, uden at kunderne her en reel mulighed for at undersøge varerne, og således at kunderne byder
på varerne via mail og ved en såkaldt hammerslagsmail får accept af det afgivne bud.

Klageren har derfor haft krav på 14 dages fortrydelsret, jf. forbrugeraftalelovens § 18 28, og
indklagede ( Troels Olivero ) har haft pligt til senest ved ringens overgivelse at give
klageren TYDELIG oplysning om blandt andet klagerens fortrydelsesret efter loven om vilkårene
herfor, idet oplysningerne herom skal gives læsbart på papir eller at andet varigt medium, jf. forbruger-
aftalelovens § 12, stk. 1-3.

Klageren har således efter forbrugeraftalelovens regler krav på ved returnering af ringen til indklagede
at få købesummen på 9.750 kr. tilbagebetalt.

NÆVNET TRÆFFER HEREFTER FØLGENDE
AFGØRELSE
Indklagede cvr. 25934865 (Troels Olivero ), skal inden 30 dage fra dato,til klageren, Leif X betale 9.750 kr.
samt rente heraf efter rentelovens fra den 2. juni 2007, til betalig sker.TROELS OLIVERO OG GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 TABTE SAGEN OG 13.750 kr. + RENTEROvenstående sag viser hvor en stor fupauktion gauguin.dk i virkeligheden er.
Samme sag viser også at Troels Olivero på vegne af GAUGUIN Auktioner aps cvr 25934864 lyver da han under sagen påstår at Gauguin.dk har flere showsroom rundt om i landet.
....hvor er de ?