Forside

Forrige side .

Mærke;rødlig farve overglarsur

Tedåse

Højde 12.5 cm

Porcelænsmærke kun brugt på emalie dekoreret service. Antageligt kom inspirationen til dette service fra "Chinese Lowestoft"

Fremstillingår
19 årh slutning