forside Læs mere om Troels Olivero`s ædelstene og rubiner og diamanter og safirer + nobelantik

Kapuka.dk `s ejer Troels Olivero har søgt fri proces.


Kapuka.dks ejer Troels Olivero har søgt om fri proces i en sag mod
undertegnede.
Også selvom Troles Olivero den 8. februar 2011 stiftede et Realkredit-
pantebrevslån på 351.900,00 EUR, ca. 2.600.000,00 kr. har han altså søgt om fri proces.
Troels Olivero fik afslag hos Civilstyrelsen og har derfor klaget til procesbevillingsnævnet
som pt (ultimo februar 2011) kigger på Troels Oliveros klage.

Kapuka Olivero
Gad vide hvor han gemmer dem denne gang !

Reglerne for fri proces er ret klare, derfor vurderes det
at anmodningen fra Troels Olivero til Civilstyrelsen og procesbevillingsnævnet
om friproces er en klar overtrædelse af straffelovens § 162 "Den, som ellers for
eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående
hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.


Se beviset på Troels Olivero fra kapuka har lånt 2.6 mill den 8. feb. 2011 Klik her
Nu har han lånt ca. 8. milloner i hans hjem der er vurderet til 8.1 million.

Kapuka Troels Olivero Troels Olivero Kapukacopenhagen Kapuka.dk Troels Olivero Gauguin Trading Aps Troels Gauguin Gauguin Kapuka.dk

Herunder iøvrigt fotoet som Troels Olivero fra Kapuka vil have fjernet,
fordi han mener fotoet fremstiller ham som utroværdig og påvirket...hvad mener du ? ;-)

Troels Olivero Gauguin Auction House
foto.: Danmarks radioAllan N. Andreasson
forside