Kapuka Copenhagen Gemmologtumpen Troels Olivero dømt for falske rolex ure forside

Advarsel mod Gauguin Trading aps cvr. 30346491
Tidligere Gauguin Auktioner aps cvr. 25934865
Samme stifter Troels OliveroLæs afgørelsen her som PDF dokument.
Læs bilag til sagensom PDF dokument

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Klager: NN
Indklagede:
Gauguin Auktioner ApS
Vesterlundvej 15
2730 Herlev

Klageemne:
Annullation af auktionskøb af to brilliantringe
efter klagerens modtagelse af hammerslagsmail
Spørgsmål om der er indgået bindende aftale og
klagerens beføjelser, såfremt dette er tilfældet


Nævnets sagkyndige:
Morten Engler, formand
Kirsten Nielsen
Lars Quistgaard Bay
Camilla Hersom
Ebbe LauritzenSAGSFREMSTILLING:
Aftalen vedrører: Internetauktionskøb af to brilliantringe
hos Gauguin.dk
. Købsdato: 21. december 2005.
Pris: 550 kr. og 500 kr. der ikke blev betalt pga. annullartionen.
Reklameret til sælgeren: Klagerens advokat gjorde indsigelser den 21. december 2005 og den 8. febuar 2006.
Reklamationens indhold og forløb:
Den 21. december 2005 klageren modtog hammerslag
angående de to omhandlede brillantringe. Samme dag blev ringet
op af indkalgede Gauguin Auktioner ApS, der oplyste at købet desværre var annulleret
under henvisning til, at der var en fejl, at de to katalognumre
havde været sat på auktion. Klageren protesterede heroverfor,
hvorefter indklagede Gauguin Auktioner ApS yderligere begrundede annullationen med, at man var
berettigrt hertil ifølge egne auktionsvilkårs § 1, hvorefter indklagede Gauguin Auktioner ApS
mente at kunne afvise at udlevere ringene til klageren under henvisning til,
at der ikke var givet minimumsbud. Korrespondance mellem indklagede Gauguin Auktioner ApS og
klagerens advokat førte ikke til en løsning.

PARTERNES KRAV:
Klager: Pengene tilbage.
Indklagede Gauguin Auktioner ApS: Afvisning.

SAGENS BEHANDLING VED FORBRUGERSTYRELSEN:
Klager:Klageren ønsker at ringene udleveret mod betaling af i alt 1050 kr.
eller såfremt dette ikke er muligt erstatning som ønskes fastsat til 6.000 kr. ud fra indklagedes Gauguin Auktioner ApS vurdering af
ringene henholdsvis 3.000 kr. pr. styk. Disse vurderingsoplysninger
er oplyst af klageren og er ikke bestridt af indklagede.
Indklagede Gauguin Auktioner ApS: Indklagede fastholder sin ret
til, i medfør af ovennævnte § 1, at annullere handlen.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Da klageren ikke fik leveret de aftalte brilliantringe, findes klageren
at være berettiget til erstatning. Erstatningskravet er opgjort på baggrund
af indklagedes Gauguin Auktioner ApS vurdering af ringene. Indklagede Gauguin Auktioner ApS
her ikke efterfølgende bestridt denne afgørelse, der således lægges til grund.
Erstatningens størrelse fastsættes i medfør af købelovens § 25, hvorfra det
fremgår, at den i mangel af bevis for, at anden skade er lidt, skal fastsætte
til det beløb, hvormed prisen for genstande af samme art og godhed, som de solgte
på leveringstidspunket overstiger købesummen. Erstatningen udgør derfor differencen
mellem købesummen (1.050 kr. + 25 % heraf i auktionsomkostninger, 262,50 kr. i alt 1312,50 kr. )
og vurderingen ( 6.000 kr. )idet det dog santidig skal tages i betratning, at klageren
ikke har haft udgifter til salær i alt 4.687,50 kr.

Indklagede Gauguin Auktioner ApS skal endvidere betale et beløb til Forbrugerstyrelsen for
styrelsen udgifter til sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. forbrugerklagelovens
§ 17, sty. 1. Beløbet fastsættes i medfør af bekendgørelse nr. 1110 af den 12. december 2003
om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet til 4.000 kr., jf bekendgørelsens § 2, stk. 1 og stk. 2 nr. 2

Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 150 kr. klageren, jf § 16, stk 1, i forbrugerklageloven.

Nævnet træffer herefter følgende

AFGØRELSE

Indklagede,Gauguin Auktioner ApS, Gauguin.dk, skal inden 30 dage fra dato betale i alt 4.687,50 kr. til klageren
Indklagede, Gauguin Auktioner ApS, skal endvidere i sagsomkostninger til Forbrugerstyrelsen betale 4.000 kr.,
der skal betales inden 30 dage efter datoen for udsendelse af Forbrugerstyrelsen opkrævning af beløbet.


GAUGUIN Auktioner ApS og det stifter TROELS OLIVERO TABTE SAGEN OG 8.687,50 kr.